Σίγουρα έχεις ακούσει κι εσύ ότι η «πρωτεΐνη βλάπτει τα νεφρά». Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει!

Σε άτομα με προϋπάρχοντα νεφρικά προβλήματα, όντως, ο περιορισμός της πρωτεϊνικής πρόσληψης είναι μια αποδεδειγμένη θεραπευτική μέθοδος. Η μείωση της πρωτεΐνης σε αυτά τα άτομα βοηθά στη μείωση της πίεσης στα νεφρά. Το γεγονός αυτό διαφέρει από την υπόθεση ότι η πρωτεΐνη προκαλεί προβλήματα στα νεφρά. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι η υψηλότερη πρόσληψη πρωτεΐνης από τη διατροφή μπορεί να έχει επιβλαβή επίδραση στη νεφρική λειτουργία σε υγιή άτομα. Το 2018, πραγματοποιήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση από τους Elswyk και συνεργάτες, η οποία έδειξε ότι η δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη είχε μικρή ή καθόλου επίδραση στη νεφρική λειτουργία σε υγιή άτομα σε σχέση με τη συνιστάμενη ημερήσια πρωτεϊνική πρόσληψη 0,8 γρ./Κιλό σωματικού βάρους. Μια άλλη μελέτη από τους Antonio και συνεργάτες το 2016 έδειξε ότι η δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη δεν είχε βλαβερές επιπτώσεις στη νεφρική ή την ηπατική λειτουργία.

Ωστόσο, σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη νεφρική λειτουργία μπορεί να επιφέρει η παχυσαρκία. Μια δίαιτα με επαρκή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες μπορεί να είναι ωφέλιμη για την απώλεια λίπους. Επομένως, ο μύθος ότι η πρωτεΐνη είναι κακή για τη νεφρική λειτουργία μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στα άτομα που επιθυμούν να μειώσουν το βάρος τους και να επιτύχουν τους στόχους τους βελτιώνοντας την υγεία τους.